ผลงานที่ผ่านมา

ระบบ SmartOPD

จะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในจุดของการคัดกรองผู้ป่วย สามารถนำผลการตรวจจากเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง BP Temp ไปเก็บใน HIS ได้ทันที โดยไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งให้เสียเวลา ลดปัญหาการกรอกข้อมูลผิด รวมถึงระบบจะแสดงผลตรวจครั้งล่าสุดของผู้ป่วยนั้นๆให้ทราบได้อีกด้วย และระบบถูกออกแบบมาให้สามารถ คัดกรองเบื้องต้นได้อีกด้วย
       
2_1 3_1 5 11
8 10_1 7 12
       

รพ.สมุทรปราการ ได้มีการนำระบบ SmartOPD และ SmartQ ไปใช้งานร่วมกับ Hosxp อย่างเต็มรูปแบบ

โดย มีการติดตั้งระบบต่างๆ ดังนี้

  • ระบบ SmartOPD จะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในจุดของการคัดกรองผู้ป่วย สามารถนำผลการตรวจจากเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BP Temp ลงไปเก็บใน HIS ได้ทันที โดยไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งให้เสียเวลา ลดปัญหาการกรอกข้อมูลผิด รวมถึงระบบจะแสดงผลตรวจครั้งล่าสุดของผู้ป่วยนั้นๆให้ทราบได้อีกด้วย และระบบถูกออกแบบมาให้สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้อีกด้วย
    • จุดคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด 
    • แผนกอายุรกรรม จำนวน 2 ชุด
    • แผนกตรวจโรคทั่วไป จำนวน 2 ชุด ผลการดำเนินงาน ติดตั้งและใช้งานแล้ว