วิธีการสมัครงาน

วิธีการสมัคร

- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่  หรือ

- สมัครด้วยตนเอง

 • ท่านสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบสมัคร
 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • แนบหลักฐานการสมัครงานตามรายละเอียดที่ด้านล่าง
 • ส่งมาที่ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด เลขที่ 449 และ 451 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพฯ   10700
  หรือส่งมาที่ E-mail Address : hrd@supremeproducts.co.th
 • หลักฐานการสมัครงาน
         - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
         - ต้นฉบับและสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
         - ต้นฉบับและสำเนารายละเอียดผลการศึกษา
         - ใบรับรองแพทย์
         - ต้นฉบับและสำเนาใบขับขี่(เฉพาะพนักงานขับรถ)
         - ต้นฉบับและสำเนาใบรับรองการทำงาน
         - ต้นฉบับและสำเนาการพ้นพันธะทางทหาร
   
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือเงินค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น จากผู้สมัคร 
หากพบเห็นบุคคลใดกระทำการดังกล่าว โปรดติดต่อ Human Resources Department
Supreme Products Co.,Ltd. :: Human Resources Department ::
449 & 451 Somdejprapinklao Rd., Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700
E-mail Address : hrd@supremeproducts.co.th
Tel. 0 2434 0040,50 Fax. 0 2883 4968