ทีมงาน

Supreme-HITERA CO.,LTD.

supreme Hitera ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบที่ใช้งานกับเครื่องมือแพทย์ โดยมีทีมงานมืออาชีพ ที่คอยพัฒนา ดูแล รวมถึงแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

แผนก HIT-SI

 • คุณไกร (K2)

  System Integrator Manager

 • คุณวรรณนภา (เล็ก)

  Information Engineer

 • คุณนฤมล (มล)

  Information Engineer

 • คุณวสันต์ (เจ)

  Network Engineer

 • คุณสิริวุฒิ (เอ็ม)

  Operation Supervisor

 • คุณณัฐพงศ์ (ทอม)

  System Engineer

 • คุณธีรวุฒิ (หนึ่ง)

  System Engineer

 • คุณวีรยุทธ (หนึ่ง)

  System Support Specialist

 • คุณนัทธพงศ์ (นัท)

  Electronic Engineer

 • คุณกุลบัณฑิต (ปิง)

  Senior Electronic Engineer

 • คุณสิทธิกันต์ (อู๋)

  Electronic Engineer

 • คุณณัฐวุฒิ (อาร์ม)

  Helpdesk

 • คุณวชิระ (ติ่ง)

  Helpdesk

 • คุณณัฐริกา (แอ้ม)

  Helpdesk

 • คุณอภิสิทธิ์ (ต้น)

  Helpdesk

 • คุณฐิตินันท์ (นันท์)

  Helpdesk

 • คุณวิกร (โอฮั่น)

  Admin

 • คุณสุภัทรา (ก้อย)

  Admin

แผนก HIT-SD

 • คุณมัลลิกา (ไก่)

  Software Development Manager

 • คุณณัฐพงศ์ (โบ๊ท)

  Senior Programmer

 • คุณสรกฤช (ซันนี่)

  Senior Programmer

 • คุณวาสนา (แคท)

  Senior Programmer

 • คุณละไม (ไมโล)

  Senior Programmer

 • คุณชนาภา (ภา)

  System Analyst

 • คุณวิรงรอง (เกศ)

  Programmer Tester

 • คุณวรพล (รุ่ง)

  Programmer

 • คุณธนสาร (ต๋อม)

  Programmer

 • คุณธนัท (โจ้)

  Programmer

 • คุณวรกร (ปุ๊ปปั๊ป)

  Admin

 • คุณอัศวิน (เตอร์)

  Statistician

 • คุณชนาทิป (เบิร์ด)

  ISO&6-Sigma Staff