รายชื่อตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ
1 Database Administrator 6
2 Medical laboratory technologist 3
3 Project Manager / Senior Civil Engineer 7
4 System Analysis (SA) 3