สินค้าและบริการ

ระบบ Smart Pharmacy

เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ..........................................

ระบบ Smart Q

ระบบบริหารจัดการคิวเพื่อโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพียงแค่หมายเลขคิว แต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้นอีกเยอะ

ระบบ SmartOPD

เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในจุดของการคัดกรองผู้ป่วย