สินค้าและบริการ

IMG_1729-1 IMG_1807-1 IMG_1864-1
B-16 IMG_1806-1 IMG_1602-1

 

                  ระบบ Smart Pharmacy หรือ เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

                  EMAR เป็นระบบ Software ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในทุกขั้นตอนของการจ่ายยาเริ่มตั้งแต่แพทย์สั่งยา, แผนกเภสัชกร ซึ่งเป็นผู้เตรียมยา,

                  พยาบาล จนถึงผู้ป่วยได้รับยาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งระบบยังมีการจัดเก็บข้อมูลยาของผู้ป่วยอย่างละเอียด