สินค้าและบริการ

        การเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยจากเครื่องมือต่างๆในรถพยาบาล โรงพยาบาลลูกข่าย และพื้นที่เกิดเหตุ เข้ามายังในโรงพยาบาลเพื่อขอคำปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล โดยส่งค่าต่างๆ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ(Multiple Parameters monitor)  เครื่องตรวจสอบเลือดคั่งในสมอง(Infrascanner)  เครื่องส่องทางเดินหายใจแบบวิดิทัศน์ (glidescope)  เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ(Ventilator) การสื่อสารภาพและเสียง(2 ways communication)  และระบบปฏิบัติการ(Information system) รวมเข้าด้วยกัน 

Smart EMS&Refer
Smart OPD&Q Smart Pharmacy Smaer OR
 
Smart ICU Smart Radiology Smart Lab