สินค้าและบริการ

5

คุณสมบัติของระบบ 

                                                       - ระบบที่สามารถบันทึกผลการวัด BP Pulse น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมจากเครื่องมือ ลง HIS ได้ทันที    

                                                        - สามารถแสดงข้อมูลผู้ป่วย พร้อมประวัติการวัดครั้งล่าสุด จาก HIS ให้อีกด้วย          

                                                       - สามารถแยกหรือบ่งชี้ตัวผู้ป่วยได้ และจัดเรียงลำดับความสำคัญ ( Priority )          

                                                       - สามารถแยกผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยนัดได้          

                                                      - หน้าจอเป็นแบบ Touch Screen          

                                                      - สามารออกบัตรคิวอัตโนมัติได้          

                                                      - มีระบบ Software บริหารการจัดการที่รองรับกับระบบอย่างดี

                                                      - ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก