ผลงานที่ผ่านมา

  • ภาพการใช้งานของระบบ

   
3 4 2
     

   ระบบ SmartOPD     

      จะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในจุดของการคัดกรองผู้ป่วย สามารถนำผลการตรวจจากเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง BP Temp ไปเก็บใน HIS ได้ทันที โดยไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลอีกครั้งให้เสียเวลา ลดปัญหาการกรอกข้อมูลผิด รวมถึงระบบจะแสดงผลตรวจครั้งล่าสุดของผู้ป่วยนั้นๆให้ทราบได้อีกด้วย และระบบถูกออกแบบมาให้สามารถ คัดกรองเบื้องต้นได้อีกด้วย